KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Müşterimizin değişen gelişen şartlarını göz önüne alarak ihtiyaç ve beklentilerini doğru algılayıp istenilen şekilde, sürekli ve zamanında karşılayarak, müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Sektörümüzle ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek üretim ve hizmetlerimizde en gelişmiş teknikleri kullanmak,
  • Ürün ve hizmet kalitemizi artırmak için çalışmlarımızın katılımını sağlayarak memnuniyetleri, motivasyon ve eğitimleri için gereken tedbirleri almak,
  • Fire oranlarını azaltıpmaliyetleri optimum seviyeye çekmek ve kalitesi verimliliği ve rekabet gücü yüksek kuruluş olmak,
  • Çevreye saygılı, iş ve işçi güvenliğini temel alan, yasal mevzuat şartlarına ve diğer yerli - yabancı standartlara uygun olarak üretim yapmak.
  • Kalite yönetim sistemimizi belirli dönemlerde gözden geçirerek etkinliğini artırmak ve sürekli iyileştirmek